Beräkningsbyrån erbjuder mjukvaruutveckling som en konsulttjänst, i syfte att bistå som teknisk expert, där tyngdpunkten ligger på dataanalys, algoritmer och beräkningar.


henrik < a > berakningsbyran se